Yukarıya Çık

Kasım 5, 2021

Aile Toplum İçin Neden Önemlidir?

Ailenin tanımı zamanla değişiyor gibi görünse de genellikle birbiriyle akraba olan ve/veya birlikte yaşayan bir grup insanı kapsar. Birçok sağlıklı sosyal ilişki gibi aile üyeleriyle olan güçlü bağlar da toplum ve bireyler için büyük faydalar sağlayabilir.

Ailenin toplumdaki rolü önemlidir; çünkü aile, bir kültürün değerlerini gelecek nesillere aktaran birimdir. Çocuklar evde doğru davranışlar ile kendi kendilerini idare etmeyi öğrendiklerinde, topluma etkili bir şekilde katkıda bulunmaları mümkündür. Ve üretken bir yaşam sürmeleri daha olasıdır. En önemlisi de bu değerleri aktarmayan aileler topluma zarar verir.

Bireyin sağlığı, toplumun sağlığını tanımlar. Aile desteği, çoğu kişinin kişisel refahı ile ilgili olan çeşitli nedenlerle bireyler için önemlidir. Bu toplum birimi; kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığına fayda sağlayabilir. Böylelikle sunulan bu faydalar başka hiçbir yerde bulunamaz. Ailenin birey için olan yararları uzun vadede büyüyerek diğer insanlarla ilişkilerine yansır. Sonuç olarak da toplumun sosyolojik gelişimine yansıyacaktır.

Ait Olma Duygusunu Besler

Aileler geleneklerin merkezidir. Birçok aile geçmişten hikâyeler paylaşarak geleneklerini yıllar boyunca sürdürür. Bu, artık etrafta olmayan aile üyeleriyle bağlantılar kurar. Bu tür bir ailede büyüyen bir kişi, kendisinden daha büyük bir şeye ait olduğunu hisseder. Bununla birlikte zorluklardan ve zaferlerden geçmiş bir topluluğun üyesi olmaktan gurur duyar.

Genel Sağlığı İyileştirir

Ailenize yakın kalmak sağlığınıza fayda sağlayabilir. Harvard’da yapılan bir araştırmada aileleri de dahil olmak üzere insanların ilişkilerine bakılmış. Böylelikle aile ile arkadaşlara değer veren ve bağlarını geliştiren bireylerin yaşamları boyunca daha bir iyi sağlığa sahip oldukları keşfedilmiştir. Sonuç olarak izole kalmak, bir kişinin orta yaş ve sonraki yıllarda sağlığının bozulma şansını artırabilir.

Aile Etkileşimleri Toplumda Suçun Önlenmesine Yardımcı Olur

Yakın zamanda yapılan bir inceleme; aile üyeleri tarafından ziyaret edilen mahkûmların, aile ziyareti olmayanlara kıyasla mükerrer suçlu olma şanslarının % 40 daha düşük olduğunu göstermektedir. Büyük ihtiyaç veya değişim zamanlarında koşulsuz destekleyici ilişkiler, insanların zor zamanlardan geçmesine yardımcı olabilir. Kötü seçimler yapan ancak aileden duygusal destek almaya devam edenler, bir değer duygusuna sahiptir. Ve hayatta onları motive edecek bir şeye sahiptir.

Stres Giderir

Aile bağlarının; özellikle kişisel hayatında şiddete maruz kalmış genç insanlar için benlik saygısını artırır. Ve kaygıyı azaltarak, stresi azalttığı ortaya çıkmıştır. Bu güçlü bağ, koruyucu bir kalkan görevi görebilir ve sıkıntılı zamanlarda bir aidiyet duygusu sunar. Araştırmalar ayrıca güçlü aile bağları olan kişilerin, hayatın önlerine çıkardığı streslerle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olacak mekanizmalar geliştirdiklerini göstermiştir.

Erken Aile Bağları Duyguları Düzenlemeye Yardımcı Olur

Uzmanlara göre genç yaşta sağlıklı aile ilişkileri yaşayan çocuklar, büyüdüklerinde duygularını daha fazla kontrol edebilmekte. Duygularını düzenlemek üzerinde daha fazla kontrole sahip olan insanlar, kendilerinin farkındadırlar. Böylece her türlü duyguyla uygun ve sağlıklı yollarla başa çıkabilirler. Bu da toplumda düzen sağlar.

Ekonomik Refah Sağlar

Geniş aileler büyük ekonomik katkı sağlarlar. İnsanlarla dolu topluluklar, doğası gereği büyük harcama yapanlardır. Ayrıca çok sayıda çocuğu olan ailelerde, yaşlanan nüfus işgücünü terk ederken ekonomik dengeyi sürdürmek için gerekli olacak olan finansal destek de gelecekteki yetişkinler tarafından üretilir. Yaşlanan nüfus maddi desteğe ihtiyaç duymaya devam ediyor. Küçük aileler ise, daha az sayıda finansal olarak katkıda bulunan yetişkinlerle sonuçlanacak. Ve bu nedenle ekonomik dengenin ölçekleri küçülecektir.

Gelecekteki İlişkiler İçin Zemin Hazırlar

Bir çocuğun sahip olduğu ilk ilişki, ebeveynleri ve kardeşleriyle olan ilişkisidir. Sağlıklı olsun ya da olmasın, bu ilişkiler gelecekteki ilişkilerin nasıl görüneceğine dair bir model sağlar. Bu genellikle bilinçli bir karar değildir. Ancak insanlar daha iyi veya daha kötüsü için genellikle ailelerine ne kadar benzer olduklarına göre bir eş ve arkadaş seçerler. Aile dinamikleri, kendilerini tekrar eder ve ilişkiler hakkındaki inançları güçlendirir.

Daha fazla bilgi için “Stresli Ebeveynler” konulu yazımıza göz atabilirsiniz.

Önceki Yazı

Rahatlatıcı Uyku Zamanı Ritüelleri

Sonraki Yazı

Telefon Bağımlılığının Üstesinden Gelmenin Yolları

post-bars