Yukarıya Çık

Temmuz 8, 2021

Duygusal Zekanın Başarıda Önemi

İş dünyasında ilerlemekle ilgili yazılar okuduysanız duygusal zekâ yani (EQ) seviyesi yüksek olan kişilerin; işe alınma, terfi alma ve daha iyi maaş alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu görmüş olabilirsiniz. Peki, EQ nedir ve başarıda neden bu kadar önemlidir? 

Aynı zamanda duygusal zekâ kişinin duygularını tanımlama, düzenleme ve diğerlerinin duygularını anlama yeteneğidir. Yüksek bir EQ; ilişkiler kurmanıza, ekip stresini azaltmanıza, çatışmayı ortadan kaldırmanıza ve iş memnuniyetini artırmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla ekip üretkenliğini ve personelin elde tutulmasını sağlama potansiyeline sahip olmak anlamına gelir. 

Bu nedenle, yönetim departmanında işe alımlar söz konusu olduğunda işverenler, IQ ( yerine yüksek ‘EQ’ sahibi olan adayları istihdam ve terfi etmeye çalışırlar. Aşağıda duygusal zekânın size hayatta nasıl avantajlar sağladığı anlatılmaktadır. Duygusal zekâsı yüksek insanlarda bu özellikler yer almakla beraber, üzerinde çalışarak da EQ’nuzu artırmanız mümkündür. Başarılı insanların duygusal zekalarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

Farkındalık Sahibi Olmak

Farkındalık; kişinin duygularını, duygusal tetikleyicilerini, güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, motivasyonlarını, değerlerini, hedeflerini tanımaktır. Bunun yanında bunların kişinin düşünce ile davranışlarını nasıl etkilediğini anlama yeteneğidir. 

Örneğin; stresli, sinirli, ilhamsız veya bitkin hissediyorsanız, kendinize zaman ayırmak ve neden böyle hissettiğinizi araştırmak önemlidir. Duyguyu tanımlayabildiğiniz ve nedenini anladığınız zaman, ilham verebilecek alanlara el atma veya üretken yollar bulma gibi uygun eylemlerle sorunu çok daha rahat çözebilirsiniz. Özellikle, iş dünyasında zorlayıcı bir meslektaşla başa çıkmak için önemlidir.

Duygu Yönetimi

Farkındalıktan yararlanan öz yönetim, kişinin duygularını düzenleme yeteneğidir. EQ’su yüksek olanlar da dahil olmak üzere herkes; kötü ruh halleri, dürtüler, öfke ve stres gibi olumsuz duygular yaşar. Ancak öz yönetim sayesinde bu duyguların sizi kontrol etmesinden ziyade siz onları kontrol edebilirsiniz. 

Bu, son derece stresli veya agresif durumlara yönelik tepkileri geciktirmenizi sağlar. Öfkeli bir e-posta veya telefon görüşmesi sonrası uyumaya karar vermek, düşüncesizce davranmak yerine sakin ve net bir şekilde tepki verebileceğiniz anlamına gelir. Olumsuz duygular ve dürtüsel davranışlar sadece çevrenizdekileri etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da zarar verebilir.

Motivasyon Sağlamak

Motivasyon aslında bizi harekete geçmeye iten şeydir. Aksiliklerle ve engellerle karşılaştığımızda motivasyonumuzu kontrol etmek, ilerlemeye devam etmemiz için bize ilham verir. Problem çözücülere kıyasla düşük motivasyona sahip olanlar riskten kaçınmaya, endişelenmeye ve çabucak pes etmeye eğilimlidirler. Motivasyon eksikliği, proje hedefleri ve görevleri hakkında ekip moralini etkileyebilecek olumsuz duyguların ifade edilmesine de yol açabilmektedir. 

Öte yandan, duygusal zekâsı yüksek insanlar “başarı” ile motive olur ve gurur duydukları işi yapanlardan geri bildirim isterler. Ayrıca bu kişilerin; kendi ilerlemelerini izlemeleri, kendilerini zorlamaları, becerilerini ve bilgilerini sürekli olarak geliştirmek için çaba göstermeleri daha olasıdır.

İlişki Yönetimi

İlişki yönetimi tamamen kişiler arası becerilerle ilgilidir. Aynı zamanda kişinin gerçek bir güven, yakınlık ve meslektaşlarından saygı görme yeteneğini ortaya koyar. Duygusal zekâsı yüksek bireylerin bu özellikleri gelişmiştir ve olağanüstü ilişki yönetimi becerilerine sahip bir yönetici; ekip üyelerine ilham verir, rehberlik eder. Bu da ekip performansını ve üretkenliğini büyük ölçüde etkiler. 

Empati Kurmak

Empati; başkalarıyla duygusal olarak bağlantı kurma ve onların duygularını, endişelerini, bakış açılarını dikkate alma becerisidir. Bu nedenle; ihtiyaç ve tepki tahmin etmeyi kolaylaştırdığı sahip olunması gereken önemli bir özelliktir. 

Günümüzün iş gücünde duygusal zekâsı yüksek yöneticiler, benzersiz bakış açıları sayesinde güçlü yönlerinden yararlanabilecekleri çeşitli ekipleri bir araya getirir. Empati, sorunları çözmek ve ileriye dönük yenilikçi yollar bulabilmek için farklı bakış açılarını karşılaştırmanın önemli bir parçasıdır. Ayrıca ekip uyumu için de gereklidir. Birlikte çalıştığınız insanların duygusal ihtiyaçlarını fark etmek ve bunlara yanıt vermek, mutlu bir çalışma kültürü yaratır.

final çekmeköy
Önceki Yazı

Başarılı İnsanların Alışkanlıkları ve Ortak Özellikleri

Sonraki Yazı

Meslek Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

post-bars