Yukarıya Çık

Kasım 23, 2021

Eğitimde Öğretmen Faktörü Nasıl Etkilidir

Eğitimde öğretmen faktörü, öğrenci başarısı için okulun sahip olduğu diğer niteliklerden daha önemlidir. Bireysel özellikler ile aile ve çevre deneyimleri de dahil olmak üzere birçok faktör, öğrencinin akademik performansına katkıda bulunur. Ancak araştırmalar, okulla ilgili etmenler arasında öğretmenlerin en önemlileri olduğunu göstermektedir.

Okuma ve ders notlarındaki öğrenci performansı söz konusu olduğunda, öğretmenlerin diğer okul faktörlerine göre etkisinin iki ila üç katı olduğu tahmin edilmektedir. Öğretmenler, öğrencilerinin temel direğidir. Destek sağlayarak, güvenlerini artırarak, onları doğru yöne yönlendirerek ve tabii ki öğreterek öğrencilerinin hayatındaki en önemli rollerden birini oynarlar.

Aynı zamanda öğrenme-öğretme sürecinde öğrenmenin kolaylaştırırlar. En iyi öğretmen, öğrencilere öğretmek için en iyi öğretim yöntemini uygulayabilen ve onları kaliteli bir öğrenme sürecine yönlendirebilen kişidir.

Öğretmenler Sınıf Tekrarını Önlemeye Yardımcı Olabilir

Yapıla araştırmalar; öğrencinin sosyoekonomik statüsünden sonra sınıf tekrarının, öğrenmeyi en çok etkileyen ikinci değişken olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek kaliteli eğitimde öğretmen faktörü ise geride kalan öğrencileri tespit etmeye ve desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Örneğin öğretmenler, daha fazla dikkat gerektiren öğrencileri belirlemek ve öğretim yöntemlerini tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitlendirmelidir. Özellikle, sınıf tekrarı yapma riski olan öğrenci değerlendirmelerinin sonuçlarını nasıl yorumlayacaklarını bilmelidirler. Bir öğretmenin kalitesi aşağıdaki gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Eğitimsel Yeterlilik

Bir öğretmenin eğitimsel niteliği, onun bilgisini belirler. Eğer bir öğretmen, öğretimde daha yüksek bir derece almış ise öğrencilere derinlemesine ve kaliteli bilgi aktarabilecektir. Mezun olduğu okuldan dereceyle ayrılan öğretmenler, diğer öğretmenlerle karşılaştırıldığında daha farklı düşünme biçimlerine sahip olabilirler. Bu sayede öğrencilere bilgi aktarmanın yollarını kolaylıkla ayırt edebilmektedirler. Tabii bu çok genel bir ifade olmakla beraber, tek etken de değildir.

Beceriler

Beceriler çok önemlidir. Bazen daha düşük öğretim dereceli bir öğretmen, daha yüksek derece notlu bir öğretmenden daha iyi öğretme becerilerine sahip olabilir. Öğretme becerilerinde; öğretmenlerin öğrencilerle nasıl bağ kurduğuna, öğrencilere hangi öğretim yöntemlerini uyguladığına, kavramları öğrencilere nasıl açıkladıklarına ve öğrencilere karşı tutumlarının ne olduğuna bakılır. Bu kriterler aşağıdaki gibi olmaktadır.

  • İletişim becerilerinin etkili ve ilgi çekici olması
  • Uygun öğretim yönteminin seçimi
  • Doğru öğretim araçlarının uygulanması
  • Öğretmeye yönelik yaklaşımlar geliştirmesi
  • Öğrencileri yönlendirmesi ve takip etmesi

Beceri alanında bir öğretmenin belli konular hakkında bilgi sahibi olması beklenir.

Öğrencilerin bilgisi: Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi hakkında bilgiler içeren geniş bir kategoridir. Öğrencilerin belirli bir gelişim düzeyinde nasıl öğrendiklerinin anlaşılmasını içerir.

Öğretim becerileri: Bir öğretmen konusunu iyi bilebilir; ancak konunun öğrenilmesiyle ilgili çeşitli deneyimleri paylaşmak, iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için özel öğretim becerilerine ihtiyacı vardır. Bir öğretmenin bu konuda sahip olduğu yeterlilik veya eksiklik, öğrenme sürecini başarıya veya başarısızlığa dönüştürmekten sorumludur.

Dostluk ve yaklaşılabilirlik: Eğer öğretmen, konuşması kolay biri değilse öğrencilerin cevaplanamayan soruları olacaktır. Ulaşılmaz, kaba ve kibirli öğretmenler uzun süre sabredemez. Öğrenciler, öğretmenlerini düşman olarak görürlerse kesinlikle fazla bir şey öğrenemezler. En iyi öğretmenler; açık, dost canlısı ve yaklaşması kolay olanlardır. İyi bir öğretmen, iyi dinleme becerilerine sahiptir ve öğrencileri için her türlü problemi çözmek için yoğun programlarından zaman ayırır.

Disiplin: Bir sınıfta öğretmen; rutinin sürdürülmesini, okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilerin güvenli bir öğrenme ortamında olmalarını sağlamak için disiplini kullanır. İyi bir öğretmen etkili disiplin becerilerine sahiptir ve sınıfta olumlu davranışlar ile değişimi teşvik edebilir. Disiplin olmadan öğrenme gerçekleştirilemez.

Deneyim

Bir alanda deneyim kazanıp ustalaşmak, okulundan mezun olmaktan daha zordur. Öğrencilere öğretmenlik yaparken deneyim sahibi olmak, önemli bir yer tutar. Bazı adaylar, kendilerini öğretmenlik için kalifiyeli hale getirebilecek yüksek nitelikler kazanırlar ancak deneyim eksikliği ilerlemelerini engelleyebilir.

Yüksek niteliklere sahip öğretmenler, farklı konuları veya karmaşık formülleri daha iyi anlayabilir. Fakat deneyim, öğretmenlerin öğrencilerle ilgilenmelerine ve bilgileri öğrencilere nasıl öğretecekleri konusunda hazırlamalarına yardımcı olur.

Konu Bilgisi

Konunun müfredatı, öğrencilerin zihinsel ve fiziksel yeteneklerini göz önünde bulundurarak eğitimciler ve psikologlar tarafından oluşturulur. Belirli bir konu hakkında bilgisi olmayan öğretmenlerin, o konu hakkında bilgi vermesi gereken bir zaman mutlaka gelir. Böyle bir durumda konuyu araştırma ve öğrencilere öğretme tutkusu onlara yardımcı olur. Yetkinlik ve konu bilgisi gerçekten önem arz eder. Ancak bir öğretmenin bilgisi dışındaki bir konunun varlığı da oldukça nadirdir.

Bir öğretmenin ancak bildikleri kadar iyi olduğuna dair bir söz vardır. Bir öğretmen bir konuda bilgi sahibi değilse bu eksiklik öğrencilere de aktarılacaktır. Konularını iyi bilen bir öğretmen, öğretme-öğrenme sürecinin yolculuğuna öncülük etmede ancak belirleyici bir rol oynayabilir.

İlginizi Çekebilir: Ders Çalışmayı Sevmeyen Çocuk İçin Yapabileceğiniz 9 Şey

 

Önceki Yazı

Çocuklarda Öfke Yönetimi ve Ebeveynlerin Rolü

Sonraki Yazı

Matematik Dersini Eğlenceli Hale Getirmek

post-bars