Yukarıya Çık

Aralık 7, 2021

Öğrenme Farklılığı Olan Öğrenciler İçin Ne Yapılmalı

Öğrenme farklılığı olan öğrenciler okuma, yazma veya sınıfta dikkatlerini toplama konusunda sorunlar yaşayabilirler. Bu güçlük, öğrencinin davranış ve/veya bilgiyi işleme biçimini etkileyen nörogelişimsel bir durumdan kaynaklanabilir. Ayrıca öğrenme yeteneklerini etkileyen çevresel ya da fiziksel faktörler de bulunabilir. Bunlar şu şekildedir:

  • Teşhis edilmemiş görme veya işitme bozuklukları
  • Duygusal sorunlar
  • Ekonomik sıkıntılar

Bununla birlikte bazı bireyler, üniversiteye gidene ya da işgücüne dahil olana kadar bu durumun farkında olmayabilirler. Neden iş, aile ya da arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sorun yaşadıklarını asla bilmeden, yaşamlarını bu sorunla sürdürebilirler. Genelde bu kişilerin çevresindeki hiç kimse, herhangi bir gözlemde veya tespitte bulunmamıştır.

Ortak sınıf koşulları her öğrenciyi olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bazı öğrenciler sınıfın tehlikelerine karşı daha fazla savunmasızdır. Örneğin; konuşma bozukluğu, hiperaktivite ve otizm gibi. Bu öğrenciler, olumsuz sınıf deneyimlerinin yaşam boyu zayıflatıcı etkileri açısından en savunmasız olanlardır ve kronik risk altındadırlar.

Öğrenme güçlüğü çeken çocukları ve gençleri kazanmak için eğitimcilerin, kapsayıcı eğitimle ilgili politika ve uygulamaları bilmeleri önem arz eder. Ayrıca her öğrencinin güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını anlamaları, öğretim sürecinde öğrencileri desteklemek için stratejiler benimsemeleri gerekir.

Eğitimciler ve Okullar Öğrenme Farklılığı Olan Öğrencilere Nasıl Destek Sağlayabilir?

Yıllar boyunca dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin normal okullarda öğrenmelerine izin vererek kaynaştırmaya yönelik istikrarlı çabalar göstermiştir. Kaynaştırma, öğrencilere hem sosyal hem de gelişimsel olarak fayda sağladığı için son derece önemlidir.

Öğretmenler için elbette bazı zorluklar mevcuttur. Her öğrenci farklıdır ve durumu daha da hassas hale getirebilecek çok çeşitli öğrenme güçlükleri vardır. Disleksisi olan bir öğrencinin, DEHB ile mücadele eden bir öğrenciden farklı bir destek sistemine ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle, öğrenci ihtiyaçlarını anlamak için bireysel semptomları fark etmek ve doğru öğretim stratejilerini uygulamak öğretmenin sorumluluğundadır.

Sınıf Ortamını Özel Gereksinimleri Olan Çocuklar İçin Uyarlama

Bir öğretmen, öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına ve özelliklerine uygun öğretim etkinlikleri planlamanın ne kadar önemli olduğunu bilir. Öğrenme güçlüğü, konuşma ya da dil bozukluğu, işitme ya da görme bozukluğu, fiziksel engel, otizm spektrum bozukluğu (ASD), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ya da diğer tür öğrenme farklılığı olan çocukların sınıfta özel düzenlemelere ya da değişikliklere ihtiyacı olabilir.

Özel gereksinimli çocukları desteklemenin en iyi yollarından biri, çocukların etkinliklere katılımını artırmak için sınıf ortamını onlara göre adapte etmektir. Aşağıdakilerin her biri bireysel ihtiyaçlara göre kolayca uyarlanabilir.

  • Alternatif oturma düzeni sunmak, bu çocukları desteklemek için harika bir yoldur. Her bir çocuğun ihtiyaçlarına bağlı olarak sınıfın sessiz bir alanında, size ya da bir akran arkadaşına yakın oturmasını sağlayabilir veya odaklanmalarına yardımcı olacak alternatif bir oturma seçeneği sunabilirsiniz.
  • Sınıf düzenini, özellikle sandalyelerin yerini yeniden düzenlemek, özel ihtiyaçları olan çocukların sınıfta daha kolay hareket etmelerine de yardımcı olabilir.
  • Duvarlardaki görsel dağınıklığını sınırlamak, otizmli veya DEHB’si olan çocuklar için dikkat dağıtıcı unsurların azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Duyusal stimülasyona yardımcı olmak için gün boyunca soft müzikler çalabilir veya “beyaz gürültü” (white noise) ortamı yaratabilirsiniz.
  • Aydınlatma miktarını değiştirmek, ışıkların parlaklığını artırmak veya kısmak, otizmli ya da görme bozukluğu olan çocuklara yardımcı olabilir.
  • Sınıfta yazma desteği için eğimli tahtalar kullanmak, fiziksel engelli veya ortopedik bozukluğu olan çocuklar için elverişlidir.
  • Sınıftaki gürültü seviyesini azaltmak, görme engelli çocuklara destek olabilir.

Sınıf ortamını, uyum sağlayabilecekleri şekilde forma sokmak ve değiştirmek çocukların başarılı öğrenciler olmalarına ve sınıf etkinliklerinde aktif bir katılımcı olmalarına yardımcı olabilir. Ancak hangi düzenlemeleri veya değişiklikleri kullanmanız gerektiğine karar vermek, çoğunlukla öğrencinin bireysel durumuna ve öğretim hedeflerinize bağlıdır.

İlginizi Çekebilir: Eğitimde Öğretmen Faktörü Nasıl Etkilidir?

Önceki Yazı

Ebevenylikte Rol Model Olmak

Sonraki Yazı

Öğrenme Farklılığı Olan Öğrencilere Nasıl Yaklaşılmalıdır

post-bars