Yukarıya Çık

Aralık 9, 2021

Öğrenme Farklılığı Olan Öğrencilere Nasıl Yaklaşılmalıdır

Öğrenme farklılıklarından doğan güçlükler; öğrenmeyle ilgili bir ya da daha fazla bilişsel süreci etkileyecek şekilde beyin işleyişini değiştiren, genetik ve/veya nörobiyolojik faktörlerden kaynaklanır. Bu sorunlar; okuma, yazma ya da matematik gibi temel becerilerin öğrenilmesine engel olabilir. Ayrıca organizasyon, zaman planlaması, soyut akıl yürütme, uzun veya kısa süreli hafıza ve dikkat gibi üst düzey becerilere de etki edebilirler. Öğrenme farklılığı bireyin yaşamını, eğitim sürecinin ötesinde etkileyebileceğini; aile, arkadaşlar ve iş yerindeki ilişkileri de bozabileceğini bilmek önemlidir.

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme bozuklukları oldukça yaygındır ve dünyadaki gençlerin yaklaşık %5-15’ini etkiler. “Görünmez bir engel” olarak kabul edilirler. En yaygın öğrenme güçlükleri şu şekildedir:

  • İşitsel ve görsel işlem bozuklukları: Bir kişinin normal işitme ve görmeye rağmen dili anlamakta güçlük çektiği duyusal bozukluklar
  • Diskalkuli: Matematiksel bir yetersizlik
  • Disgrafi: Yazma güçlüğü
  • Disleksi: Okuma bozukluğu
  • Sözel olmayan öğrenme güçlükleri: Görsel-uzaysal, sezgisel, organizasyonel, değerlendirici ve bütünsel işleme işlevleri ile ilgili sorunlara neden olan nörolojik bozukluklar.

DEHB, okuma güçlüğü, disleksi ve diğer bozuklukları olan çocuklar akranlarından daha fazla mücadele halinde olabilirler. Görevleri yerine getirmede, derslere odaklanmada, kavramları hatırlamada ve değişen rutinlere uyum sağlamada zorluk çekebilirler. Okuma, yazma ve matematikle alakalı yaşanan zorluklar okul yıllarında fark edilebilir sorunlar olduğundan, öğrenme güçlüğünün semptomları en çok bu süre içinde teşhis edilir.

Öğrenme farklılığı tedavi edilemez veya düzeltilemez; ömür boyu sürecek bir meseledir. Ancak uygun destek ve müdahale ile bu kişiler okulda, işte, ilişkilerde ve toplumda başarıya ulaşabilirler.

Öğrenme Farklılığı Olan Öğrencilere Öğretim İçin Başarılı Stratejiler

Öğrenme güçlüğü olan iki öğrenci aynı değildir. Her bireyin profili; kendileri için en uygun destek, strateji ve uyumların belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

Bilgileri Görsel Olarak Düzenleyin

Öğrenme güçlüğü çeken birçok öğrenci, bilgiyi görsel olarak işler. Öğretmenler ve veliler, bu becerileri dersleri anlamada kullanabilirler. Örneğin, bir kitaptaki bir bölümü okuduktan sonra öğrenciden okuduklarını temsil eden bir resim çizmesini isteyin. Sınıf bir roman okuduğunda bir sebep-sonuç ilişkisi çizmelerini sağlayın.

Bu tip görsel yardımcılar tüm öğrencilere, özellikle öğrenme güçlüğü çekenlere bilgiyi öğretmede çok faydalıdır. İnsan beyni, görüntüleri kelimelerden daha hızlı ve daha iyi işleyebilir. Sözcükler doğaları gereği soyuttur ve bu durum öğrenme güçlüğü çeken çocukların onları kavramasını zorlaştırır. Dersler sırasında resimler, eğitici filmler, şemalar ve çizelgeler gibi diğer görsel yardımcıların kullanılması öğrencilerin kelimeler ve anlamları arasında doğrudan bir ilişki kurmalarına yardımcı olarak öğrenmeyi çok daha kolay ve hızlı hale getirebilir.

Çoklu Duyulara Hitap Edin

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencinin başarısı; bireysel başarıya, bireysel ilerlemeye ve bireysel öğrenmeye odaklanmayı gerektirir. Bu; mücadele eden öğrenciler için özel, yönlendirilmiş, bireyselleştirilmiş ve yoğun iyileştirici bir eğitim gerektirir. Görsel, kinestetik, dokunsal veya ses tabanlı öğrenen çocuklar için çalışırken anlama ve akılda tutmayı geliştirmek adına birden çok duyu birleştirilebilir.

  • Bilgileri farklı renklerde vurgulayın.
  • Tekerlemeler ve dil oyunlarından yararlanın.
  • Sayı saymayı alkışlarla veya diğer hareketlerle eşleştirin.
  • Kitapları dijital olarak dinleyin veya yüksek sesle okuyun.

Parçalama Tekniğini Kullanın

Araştırmalara göre insanlar bir seferde yalnızca beş ila dokuz bilgi parçasını işleyebilir. Bununla birlikte “parçalama”, uzun süreli bellekten yararlanmanıza ve daha fazla kavramla başa çıkmanıza izin veren bir öğrenme tekniğidir. Öğretmenler dersleri, birbiri üzerine inşa eden küçük parçalara bölerek zorluk çeken öğrencilere öğrenme sürecinde yardımcı olabilir. Her parça, birbirine bağlanmalı ve en son tekrar kullanılmalıdır.

Örneğin, ödev dahilinde kitaptan uzun bir bölüm okunması gerekiyorsa bunu öğrenci için bölümlere ayırabilirsiniz. Her bir bölümü bitirdiğinde ise öğrenciden okuduklarının özetini isteyebilir ve tüm bölümü bitirdikten sonra çıkardığı her özeti tekrar baştan okumalarını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde dikkatleri dağılmayacak ve öğrenme süreci kolaylaşacaktır.

İlginizi Çekebilir: Okul Kaygısı Olan Bir Çocuğa Nasıl Yardım Edilir?

Önceki Yazı

Öğrenme Farklılığı Olan Öğrenciler İçin Ne Yapılmalı

Sonraki Yazı

Ebeveynlerde Aşırı Korumacılık

post-bars