Yukarıya Çık

Ocak 5, 2021

Robotik Kodlama Nedir? 9 Adımda Robotik Kodlamanın Avantajları

Robotik kodlama

Robotik Kodlama makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan,   ortak bir çalışma alanında gerekli tüm yazılım “kodları” ile makinelerin arasında iletişiminin sağlanmasıdır.

Teknolojisinin sürekli gelişim içerisinde olmasıyla beraber yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere olan ilgi de arttmaktadır. Bu ilginin bir sonucu olarak ülkeler eğitim sistemlerine erken yaşta kodlama ve robotik eğitimleri de ekleme ihtiyacı hissettiler.

Robotik biliminde meydana gelen gelişmeler, bu alana yönelik yapılan yatırımlarıda artırmıştır. Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden dolayı hem devletler hem de kurumsal büyük firmalar tarafından bu alana birçok destek verilmektedir.

Çocuklar neden robotik kodlama eğitimi almalı?

Dijitalleşen dünyada, kodlama eğitimine olan ilgi günden güne artıyor. Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırıyor.

Kodlama çocuklarda yaratıcılığı, eleştirel ve soyut düşünmeyi sağlıklı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayan bir düşünce yapısıda oluşturuyor. Aynı zamanda günlük yaşamdaki neredeyse her araç-gereç öğrenme aşamasında kodlama bilmek oldukça eğlenceli bir hale geliyor.

Gittikçe önemi artan robotik kodlamanın çocuklara avantajları nelerdir?

  • Kodlama yaparken analitik düşünerek, bir konuyu detaylı bir şekilde hesaplayabilirler. Bu sayede günlük hayatlarında analitik düşünme yetisine sahip olurlar. Hayatlarının her döneminde alacakları karar ve davranı tutumları detaylı bir şekilde analiz etme yetisine sahip olurlar.
  • Kodlama yaparken, çok fazla seçenek ile karşı karşıya kalırlar. Bu seçimler arasında en kısa yoldan çözüme ulaşmayı öğrenirler. Bu sayede problemlerin hızlı bir şekilde çözülmesini sağlarlar. 
  • Yaratıcı düşünme ve sistemli düşünme yetisine sahip olurlar.
  • Programlama dilini öğrenerek bu programlama dili ile çeşitli yazılımlar üretebilirler.
  • Dijitalleşen dünyada artık her mesek alanında teknolojiye hakim bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Kodlama sayesinde bir adım öne geçmek mümkün.
  • Siber zorbalığın arttığı bu dönemde, çocukların kodlama ile tanışmaları dijital platformları daha faydalı kullanma yetisine sahip olmalarını sağlar.
  • Kodlama çocukların hayal güçlerini harekete geçirerek teknolojide girişimci fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. 
  • Çocukların takım çalışması ve işbirliği becelerine geliştirmelerine yardımcı olur.
  • Farklı gelişmiş teknolojik platformları tanıma ve öğrenmelerine yardımcı olur. 

Makalemizi faydalı bulduysanız, ”Çocuk ve Yetenek” adlı makalemize de göz atabilirsiniz.

 

Önceki Yazı

Çocukların Yetenekleri Olduğu Alanları Nasıl Fark Eder ve Geliştirirsiniz?

Sonraki Yazı

Evde Verimli Çalışmak için 5 Adım

post-bars